معرفی صندوق

معرفی شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول

شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور تجمیع سرمایه ها و افزایش حجم و کیفیت سرمایه ها در بخش کشاورزی با سرمایه حدود ۱۹ میلیارد ریال در مرداد ماه ۱۳۹۰ تأسیس و پس از گذشت ۸ سال از فعالیت خود، با جلب اعتماد شرکت های تعاونی و کشاورزان عزیز توانسته است سرمایه خود را به مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برساند.

فعالیت اصلی صندوق تأمین نقدینگی در برآورده کردن نیاز مالی تشکل ها و اشخاص حقیقی بخش کشاورزی شامل زیربخش زراعت، باغبانی، دام و طیور و زنبورعسل، تعاون روستایی، امور عشایر، شیلات، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و … است . در کنار این فعالیت صندوق در مواقع خاص و بروز مشکل به یاری تشکل ها و اشخاص حقیقی عضو صندوق بر اساس ضوابط و دستورالعمل های خود آمده و بخش های مختلف کشاورزی را به زیر چتر حمایتی خود در می آورد.

طراحی و بهینه سازی توسطمکعب جادویی