مدارک مورد نیاز

مدارک لازم جهت دریافت وام اشخاص حقیقی

1- پرینت بانکی از حساب فعال دارای چک.

2- وکالت ثبتی توثیق سهام به صندوق.

3- چک ضمانت 3 فقره. یا 1 فقره با سفته برابر 1.2 مبلغ وام.

4- کپی مدارک شناسایی شامل کارت ملی، شناسنامه و پایان خدمت.

5- پوشه مخصوص فایل.

6- فاکتور به اندازه مبلغ وام.

7- در صورتی که مبلغ وام بالای 50 میلیون ریال باشد، ارائه طرح توجیهی ضروری است.

مدارک لازم جهت دریافت وام شرکت های حقوقی

1- پرینت بانکی از حساب فعال دارای چک.

2- تراز آزمایشی کل و معین.

3- وکالت ثبتی توثیق سهام به صندوق.

4- چک ضمانت 3 فقره یا یک چک و سفته.

5- طرح توجیهی جهت مبلغ بیش از 50 میلیون ریال.

6- صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر دریافت وام.

7- کپی مدارک شناسایی شامل کارت ملی، شناسنامه.

8- کد اقتصادی شرکت تعاونی.

9- پیش فاکتور به مبلغ کل وام.

 

طراحی و بهینه سازی توسطمکعب جادویی