صرفه جویی 39 میلیون متر مکعب آب با تجهیز 9 هزار هکتار اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری در آذرماه

۱۳۹۴-۱۰-۲۳ ۲:۰۰ ب.ظ 143 بازدید

از ابتدای سال 94 تا آذرماه امسال 56 هزار و 372 هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های آبیاری تحت فشار مجهز شده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، بیشترین سطح اجرای سیستم آبیاری تحت فشار توسط معاونت آب و خاک وزارتخانه در آذرماه امسال در 8957 هکتار اراضی کشاورزی کشور صورت گرفته و این میزان عملیات ظرفیت صرفه جویی 39 میلیون و 400 هزار متر مکعب آب را دارد.
کل عملکرد طرح سیستم های آبیاری تحت فشار از ابتدای اجرای این طرح تا آذرماه امسال به یک میلیون 470 هزار و 430 هزار هکتار رسیده است.
احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح 51 هزا و 242 هکتار، تجهیز و نوسازی اراضی مدرن شامل تجهیز، تسطیح و یکپارچه سازی در 25 هزار و 681 هکتار اراضی کشاورزی از دیگر اقدام های معاونت آب و خاک از مردادماه تا آذرماه سال جاری به شمار می رود.
برپایه این گزارش، احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در طرح سیستان از مرداد تا آذرماه امسال در 207 هکتار انجام شده و کل سطح اجرای این طرح به 1907 هکتار افزایش یافته است.
کل عملکرد طرح احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و طرح تجهیز و نوسازی اراضی مدرن از ابتدای اجرای این طرح ها تا آذرماه سال 94 به ترتیب 783 هزار و 553 هکتار و 729 هزار و 742 هکتار می باشد.
این گزارش می افزاید: از مرداد تا آذرماه سال جاری، طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری درسطح 265 هکتار، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی 406 هکتار، عملیات آب و خاک در عرصه تشکل ها درسطح 853 هکتار و احداث جاده دسترسی در 135 هکتار اجرا شده است.
کل عملکرد طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از ابتدای اجرای طرح تا آذرماه امسال نزدیک به 94 هزار و 267 هکتار، طرح تجهیز و نوسازی اراضی سنتی 652 هزار و 886 هکتار ، عملیات آب و خاک در عرصه تشکل ها 205 هزار و 864 هکتار و احداث جاده دسترسی حدود 12 هزار و 793 هکتار می شود.

http://pr.maj.ir/

سوالات و نظرات خود را مطرح کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.لطفا اطلاعات قسمتهای ستاره دار را پر نمایید

طراحی و بهینه سازی توسطمکعب جادویی