برنامه های صندوق

اهداف و برنامه های مهم آینده صندوق

 

1- افزایش سرمایه تا مبلغ 200 میلیارد ریال با استفاده از کمک های بلاعوض و ماده 12 و منابع سازمان جهاد کشاورزی.

2- پیگیری و حمایت در احداث بازارچه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی شهرستان.

3- دریافت منابع مالی اعم از یارانه، اعتبارات کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده از وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی.

4- پیگیری و حمایت از اجرای سامانه الکترونیکی عرضه محصولات کشاورزی.

5- پیگیری و حمایت در رفع مشکلات صادرات محصولات کشاورزی.

6- فرهنگ سازی استفاده از کودهای اورگانیک.

7- شناسایی و پیگیری و حمایت در  رفع مشکلات متعدد زیر بخش های کشاورزی.

8- برنامه ریزی بالا بردن دانش مدیریت (آشنایی با قانون مدیریت) مدیران عامل و هیئت مدیره های شرکت های کشاورزی.

طراحی و بهینه سازی توسطمکعب جادویی